• Home
  • Wanneer homeopathie

Wanneer homeopathie

U kunt terecht voor onder andere de volgende klachten:
Allergieën: hooikoorts, astma, voeding.
Kinderen: ontstekingen (oor, keel), kinderziektes, groeipijn, gedrags- of ontwikkelingsproblemen.
Hormonale klachten: menstruatie-, overgangs-, schildklier-, en zwangerschapsproblemen.
Vrouw/man zijn: ongewenste kinderloosheid, zwangerschap & bevalling, prostaat-, plas- en blaasproblemen.
Ernstige ziekten: reuma, ziekte van Crohn, fibromyalgie, hart- en vaatziekten, Raynaud, orgaanlijden, ondersteuning bij kanker.
Emotionele problematiek: burn-out, pesten, verlies van dierbaren, depressie, angsten.
Huidklachten: psoriasis, koortsuitslag, krentenbaard, (constitutioneel) eczeem.
• Denk ook bij zowel kinderen als volwassenen aan: ongevallen, botbreuken, revalidatie, blessures bij sporten, luchtwegklachten, hoofdpijn, buikpijn.
• Heel veel klachten en ziekten zijn homeopathisch te behandelen. Informeer of we u kunnen helpen!

Wat mag u van ons verwachten?
Een gesprek van ongeveer een uur, waarin u uitgebreid vertelt over uw klachten. Een homeopaat staat niet alleen stil bij uw huidige, maar ook bij andere klachten die spelen, plus een overzicht van de ziektes in uw leven. Wij kijken naar het geheel en niet alleen naar één los onderdeel. Een homeopaat wil begrijpen waarom uw lichaam deze klachten voortbrengt en hoe deze klachten zijn ontstaan.
• De meeste behandelingen volstaan met 4 tot 5 consulten per jaar.
• Er is een duidelijke uitleg over het voorschrift en het gebruik. U weet dan precies waar welk middel toe dient.
• U krijgt de middelen direct mee of uiterlijk een week later.
• Uw klachten mogen niet verslechteren. Er is geen sprake van traditionele bijwerkingen.
• Klassieke Homeopathie is geen toveren. In een acute situatie of bij acute klachten willen we heel snel resultaat zien. Bij klachten die al langer bestaan, zoals bij chronische klachten, zal dit meer tijd vergen. Dat is ook logisch, chronische ziekten ontstaan immers langzaam; ze komen nooit uit de lucht vallen. U merkt wel een beginnende verbetering wel al, waarna geleidelijk en aanhoudend duurzaam herstel volgt.
• In sommige gevallen geven we, indien gewenst, tijdens de homeopathische behandeling ook begeleiding, om mensen te helpen hun eigen weg te (her)vinden. Bijvoorbeeld: iemand komt in behandeling voor een burn out. Homeopathische medicatie helpt om om sneller fysiek te herstellen. Vaak is iemand opgebrand doordat ze te veel heeft gegeven ten koste van zichzelf. Om niet weer in die valkuil te vallen zal deze persoon zijn of haar gedrag moeten aanpassen, bv vaker nee zeggen. Dit veranderingsproces ondersteunen we met medicatie én begeleiding.
• Een Klassiek Homeopaat stelt geen diagnoses. Wij streven naar samenwerking met artsen en therapeuten en verwijzen zo nodig door naar andere disciplines.

Maatwerk

In de Klassieke Homeopathie zijn er nooit standaard antwoorden. Ieder mens is anders en vraagt een eigen benadering. Het goede van de Klassieke Homeopathie is dat de gezondheidsklachten altijd worden bezien vanuit de context van het individu als geheel.