Thema’s

Met homeopathie worden veel verschillende klachten en ziekten behandeld. Aan de hand van thema’s worden bekende klachten en ziekten op onze site uitgediept. Zo wordt duidelijk wat de toegevoegde waarde van homeopathie is voor dat specifieke thema. Enkele thema’s zijn op onze site beschreven. Dit is groeiende en wordt regelmatig aangevuld. We verwijzen u ook graag naar www.klassiekehomeopathie.nl voor aanvullende informatie. Deze site bevat veel goede en actuele informatie.

Hieronder de thema’s: