Vervolgconsulten

In een vervolgconsult wordt de periode na  het laatste consult geëvalueerd. Het genezingsproces wordt telkens zorgvuldig bekeken, zodat de behandeling daar optimaal op blijft aansluiten. Soms krijgt u een of meerdere nieuwe medicijnen mee, soms alleen sterkere.

Vervolgconsulten vinden meestal om de 6 tot 8 weken plaats. Dit hangt af van het soort klacht, de ernst van de situatie en de voortgang van het genezingsproces. Zodra de klachten stabiel zijn en het genezingsproces goed loopt, vinden vervolgconsulten om de 2-3 maanden plaats. Wanneer volledige genezing in zicht is wordt zorgvuldig afgebouwd en kan  de behandeling worden afgerond.

Vervolgconsulten zijn doorgaans korter dan het eerste consult. Bij kinderen 20 tot 30 minuten en bij volwassenen 30 tot 60 minuten.


Adres

Gezondheidscentrum Leiden
Oosterkerkstraat 1
2382 SN LEIDEN
U vindt ons op de tweede verdieping!

Contact

Maarten Verzaal
verzaal@homeopathieleiden.nl
06-37 11 31 93


Els Baars
baars@homeopathieleiden.nl
071-513 79 40

Copyright 2017 - Homeopathie Leiden - Alle rechten voorbehouden